SKiBA Pracownicy Studium
dr Magdalena Chacko
Zmień rozmiar czcionki:

Nauczyciel mianowany


Prowadzone zajęcia:

Literatura piękna, Kultura słowa, Kultura żywego słowa, Wstęp do wiedzy o literaturze.


Najważniejsze publikacje i projekty:

  1. Dramat i teatr Juliusza Słowackiego. Rekonesans, UWr, Wrocław 2006;
  2. Słowacki na wrocławskich scenach, w przygotowaniu do druku;
  3. Sami tu szatani grają komedią ze mną... najsmutniejszą. Słów kilka o inspiracjach komediowych w twórczości Juliusza Słowackiego, „Prace Literackie", pod red. prof. M. Ursela, nr XLIX, Wrocław 2009;
  4. 16.10.2009 r. wykład literacki Słowacki a teatr zorganizowany podczas „Wieczoru z Juliuszem Słowackim" w ramach autorskiego programu Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej pt. Rany Julek! Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o Słowackim;
  5. Szkolenie Bibliotekarzy Powiatu Dzierżoniowskiego. Wygłoszenie wykładu: Literatura Współczesna.


Ważniejsze z realizowanych projektów

  1. Udział w organizacji konferencji Edukacja w animacji – Taniec;
  2. Pomoc w przygotowaniu wystawy Kręcioły Studium z okazji 50-lecia działalności Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu;
  3. Pomoc w organizacji Roztańczonego Dnia Praw Kobiet – 8 marca 2011 r.


Obszary zainteresowań:

Fotografia, teatr, literatura polska i powszechna, historia sztuki, życie kulturalne Wrocławia, tradycje i obyczaje mieszkańców innych krajów, historia literatury i terapeutyczne funkcje literatury.