SKiBA Pracownicy Studium
dr Monika Braun
Zmień rozmiar czcionki:

Nauczyciel dyplomowany


Prowadzone zajęcia:

Reżyseria w teatrze amatorskim, Kultura żywego słowa, Repertuar.


Najważniejszy projekt:

Obrona pracy doktorskiej – 16 listopada 2009 roku: „Wykorzystanie technik aktorskich w treningach społecznych" w Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – promotor prof. dr hab. Juliusz Tyszka. Jako książka pt.: „Gry codzienne i pozacodzienne" tekst ten ukaże się nakładem wydawnictwa „Universitas" w Krakowie.


Ważniejsze zrealizowane projekty:

  1. Spektakl Czwarta Siostra wg tekstu Janusz Głowackiego – komedia w wykonaniu słuchaczy I-go roku specjalizacji teatralnej (premiera 26.05.2010);
  2. Widowisko w wykonaniu słuchaczy II-go roku specjalizacji teatralnej pt.: Dzień i noc na podstawie opowiadania Leo Lipskiego pod tym samym tytułem, książki Anne Applebaum pt.: „Gułag" (pokaz odbył się 12 stycznia 2011 r. w Studium oraz 2 lutego 2011 r. w Strzelinie dla uczniów Zespołu Szkół Średnich). Ponadto, od blisko już osiemnastu lat, w każdym semestrze wraz moimi słuchaczami przygotowuję od jednego do kilkunastu nawet pokazów teatralnych.


Obszary zainteresowań:

Jestem aktorką, nauczycielką aktorstwa, reżyserii i metod pracy głosem oraz technik przemawiania. Jestem również trenerem i coachem posiadającym długoletnie doświadczenie z zakresu komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych. Głównym kierunkiem mojej pracy (dydaktycznej i naukowej) jest zastosowanie metod pracy aktora w innych zawodach. W spektrum moich zainteresowań leżą: efektywne porozumiewanie się, sztuka nawiązywania kontaktów, umiejętności przekonywania oraz kierowania emocjami.

Jestem także wykładowcą technik medialnych oraz metod prezentacji osobistej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako trener w biznesie prowadzę przede wszystkim szkolenia z zakresu prezentacji, autoprezentacji, retoryki, technik wystąpień publicznych i etykiety w biznesie (dla banków, firm ubezpieczeniowych, firm motoryzacyjnych, telekomunikacji, firm zajmujących się produkcją urządzeń elektronicznych, itp.). Współpracowałam między innymi z: Microsoft Polska Spółka z o.o., Polkomtel S.A., SigmaKalon Deco Polska Sp. z o.o., Ericsson Sp. z o.o., Nissan Poland, Bayer Sp. z o.o., Compensa Życie SA., Nokia Poland, Volksbank Leasing Polska SA., Generali TU S.A., Stoen, TU Gerling.

Szczególnie specjalizuję się w: technikach kształtowania wizerunku, retoryce, emocjonalnych aspektach komunikacji oraz związkach body-language z technikami wywierania wpływu. Podczas treningów pracuję nad ciałem, głosem oraz werbalnymi i niewerbalnymi aspektami komunikacji jako narzędziami wywierania wpływu w kontaktach zawodowych.