SKiBA Pracownicy Studium
mgr Damian Białecki
Zmień rozmiar czcionki:

Nauczyciel dyplomowany


Prowadzone zajęcia:

Akompaniament do zajęć tanecznych (Folklor wybranych regionów polski, Polskie tańce narodowe, Taniec klasyczny), Muzykoterapia.


Projekty:

akompaniament muzyczny do spektaklu Bal u Posejdona (5 kwietnia 2011 r.)


Obszary zainteresowań:

Jestem absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu (Wydział I sekcja Teoria Muzyki, II-letnie Pozawydziałowe Studium Muzykoterapii). Interesuję się muzykoterapią i psychologią dziecięcą, od września 2009 r. prowadzę muzykoterapię z dziećmi niepełnosprawnymi (zespół Downa, autyzm, inne zaburzenia psycho-motoryczne) w Przedszkolu Integracyjnym nr 109 we Wrocławiu. Od września 2003 r. do chwili obecnej prowadzę także rytmikę z elementami muzykoterapii w Przedszkolu nr 58 we Wrocławiu. Od września 2000 r. przez 7 lat akompaniowałem do zajęć tanecznych i prowadziłem muzykoterapię profilaktyczną w Dziecięcym Studium Baletowym „Balerinka" we Wrocławiu, tworzyłem także różne aranżacje muzyczne prezentowane podczas występów dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne do w/w placówki. Moim hobby jest akompaniowanie na fortepianie (piosenka aktorska, spektakle teatralne). Udzielam także prywatnych lekcji gry na pianinie i instrumentach klawiszowych. Obsługuję również różnego rodzaju imprezy muzyczne – np. przedszkolne i szkolne Bale Karnawałowe (dysponuję profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem). Na zlecenia różnych instytucji wykonuję także aranżacje i nagrania utworów muzycznych (dysponuję odpowiednim sprzętem muzycznym).


Udział w gremiach:

Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich, współpraca z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym, czynny i bierny udział w Konferencjach Muzykoterapeutycznych (np. przeprowadzenie warsztatu Terapeutyczne walory improwizacji instrumentalnej dzieci w wieku przedszkolnym na IV Forum Muzykoterapeutów Polskich w Akademii Muzycznej we Wrocławiu – marzec 2007 r.).