SKiBA Pracownicy Studium
mgr Beata Jasiak
Zmień rozmiar czcionki:

mgr Beata Jasiak

Nauczyciel kontraktowy

Prowadzone zajęcia:

Big Data w pracy animatora – badania i statystyka

Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym i Badań Czytelniczych Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego – instruktora. Zajmuje się organizacją szkoleń i konferencji zawodowych, doradztwem w zakresie organizacji bibliotek, promocją programów i ofert kulturalnych adresowanych do bibliotek oraz badaniem potrzeb szkoleniowych bibliotekarzy i statystyką.

Była koordynatorem regionalnym ogólnopolskich programów: Biblioteka+ i Program Rozwoju Bibliotek.

Jest członkiem Kapituły ogólnopolskiego Konkursu o Stypendium im. Olgi Rok.