SKiBA Pracownicy Studium
mgr Mariusz Gabrysiak
Zmień rozmiar czcionki:

mgr Mariusz Gabrysiak


Prowadzone zajęcia:

Nowe technologie i sposoby czytania ksiązek i czasopism


Ukończył specjalizację „zarządzanie instytucjami kultury" na Wydziale Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wydział bibliotekarski w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, a także szkołę i staż trenerski w ramach Programu stażowego STOP-PRB.

Pracował na rożnych stanowiskach w kilku typach bibliotek: małej bibliotece gminnej, bibliotece uczelnianej, bibliotece wojewódzkiej i w różnych działach: w magazynie bibliotecznym, wypożyczalniach, czytelniach, punktach informacji, wiele lat w dziale instrukcyjno-metodycznym. Jego zainteresowania i doświadczenie zawodowe od dawna są związane z szeroko rozumianym zastosowaniem informatyki w działalności bibliotek. Współtworzył Dolnośląski Zasób Biblioteczny, administrował systemami bibliotecznymi, organizował regionalne projekty dostępu do dokumentów elektronicznych. Obecnie jest kierownikiem Działu IT w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.