SKiBA Pracownicy Studium
dr Radosław Łazarz
Zmień rozmiar czcionki:

Nauczyciel kontraktowy

 

Prowadzone zajęcia

Filozoficzne i socjologiczne problemy zdrowia i choroby, Wiedza o kulturze, Etyka zawodowa animatora społeczności lokalnych

Najważniejsze teksty:

  1. Tylko źli ludzie tworzą dobre państwa. Uwagi o modelach państwa w pisarstwie Nicolla Machiavellego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego [w:] Wizje dobrego państwa. Idee i teorie, red. A. Lisowska i A.W. Jabłoński, Toruń 2007
  2. Gdybyś potrafił myc warzywa. Wątki sokratejskie w „Czułym barbarzyńcy” Bohumila Hrabala [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 8. Pieniądz, red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowa, Ł. Kusiak-Skotnicka, A. Matusiak, Wrocław, 2008
  3. Albowiem nasze jest królestwo. Polityczne wykorzystanie Modlitwy Pańskiej w publicystyce z ziem Polski doby Wazów [w:] Racja stanu. Studia i materiały 2 (4).

Najważniejszy projekt:

Dzielnica Wzajemnego Szacunku – wrocławska przestrzeń autentycznej współpracy i wymiana doświadczeń „różnorodności” czy obszar szczególnej promocji miasta?

Obszary zainteresowań:

Filozofia miasta, antropologia miasta