SKiBA Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne
Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne PDF Drukuj Email
Zmień rozmiar czcionki:

logo ptbDziała od 1997 roku. Zgodnie ze statutem celem PTB jest konsolidacja środowisk zainteresowanych biblioterapią, popularyzacja tej dziedziny działalności, doskonalenie zawodowe osób zajmujących się biblioterapią, sporządzanie i publikowanie materiałów pomocniczych. Członkowie PTB prowadząc kursy i warsztaty biblioterapeutyczne, wygłaszają  referaty na konferencjach i seminariach, uczestniczą w projektach i  organizacji studiów podyplomowych.

 

Ważnym aspektem działalności jest wydawany od 1998 roku Biuletyn Informacyjny PTB Biblioterapeuta. Na łamach kwartalnika publikowane są artykuły naukowe o szerokiej tematyce kulturalnej i literackiej oraz z zakresu biblioterapii, edukacji i wspierania osób z niesprawnością. Z zasady w każdym numerze prezentowane są oryginalne scenariusze zajęć biblioterapeutycznych a także programy biblioterapeutyczne. Drukowane są również recenzje książek, informacje o wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach oraz sprawozdania z działalności Towarzystwa i jego Kół. Biblioterapeuta bywa również miejscem dla twórczości literackiej i debiutów. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest Krystyna Hrycyk.  Dotychczas ukazało się 78 numerów biuletynu.

 

PTB zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych, działa na terenie całego kraju. Obecnie aktywnie funkcjonują Koła : gorzowskie, legnicko-chojnowskie, lubuskie, poznańskie, nowosądeckie i wałbrzyskie.

 

Zarząd Towarzystwa :

  • Genowefa Surniak – prezes
  • dr Lidia Ippoldt – wiceprezes
  • Dorota Szczęśniak – sekretarz
  • Maria Kulewska– skarbnik
  • dr Wanda Matras-Mastalerz - członek

Członkiem Towarzystwa mogą zostać osoby zajmujące się zawodowo biblioterapią lub zainteresowane tą problematyką, które wyrażają gotowość brania udziału w działalności statutowej PTB.

 

Osoby zainteresowane prenumeratą Biblioterapeuty mogą przesłać zamówienie na adres:

 

POLSKIE TOWARZYSTWO
BIBLIOTERAPEUTYCZNE

50-238 Wrocław, ul. Niemcewicza 2

http://www.biblioterapiatow.pl/