SKiBA Mity/Antymity FOTOGRAFIA I NOWE MEDIA
Fotografia i nowe media
”MIT-ing” - wystawa fotografii
Zmień rozmiar czcionki:

mity klepsydra”MIT-ing” to wystawa fotografii II roku specjalizacji: teatr, arteterapia, asl, taniec, film pod kierunkiem Ewy Martyniszyn w ramach przedmiotu: Wiedza o fotografii. Wystawie towarzyszyły performatywne działania obejmujące atelier fotograficzne, w którym każdy mógł ucharakteryzować się na postać mitologii greckiej, dobrać rekwizyty i sfotografować się. Po chwili efekt można było zobaczyć w postaci projekcji, a ostatecznie- na portalu społecznościowym szkoły.

 

Podczas wykonywania zdjęć, słuchacze odwoływali się do fotografii inscenizowanej, cytując mitologię grecką, przetwarzając ją przez pryzmat współczesności. Niektórzy autorzy odnieśli się do szerszego kontekstu problemu mitologizowania lub odwoływali się do nadrzędnego tematu projektu Mity/Antymity. Wystawa będzie poszerzała się o nowe fotografie i nowe spojrzenia...

 

 
Fotografia i nowe media
Zmień rozmiar czcionki:

Słuchacze podczas zajęć z wiedzy o fotografii, zostali zapoznani w formie wykładu, z tematem fotografii inscenizowanej. Jest to rodzaj fotografii kreatywnej, gdzie uwidacznia się myśl autora. Posiada ona fragmenty rzeczywistości, które tworzą jakość wyobrażoną fotografującego. W tego rodzaju spojrzeniu chodzi o pojmowanie fotografii jako okna, a nie lustra rzeczywistości. Tego typu fotografia istnieje od jej początków. Długie czasy naświetlania sprzyjały inscenizowaniu kadru fotograficznego. Kiedy na Wyspach Brytyjskich rozgorzała dyskusja na temat czy fotografia jest sztuką, niektórzy autorzy celowo zaczęli odwoływać się w swoich fotografiach do uznanych dzieł malarskich. W Polsce pojawiła się grupa artystyczna Łódź Kaliska, która wyśmiewała tradycyjną sztukę, czy muzealność. Zabiegi pastiszu obrazów malarskich stały się popularne w okresie przejścia fotografii analogowej w cyfrową. Weryzm fotografii został podważony przez hiperrealistów- przedstawicieli nurtu w malarstwie, a także przez artystów, min. Zbigniewa Liberę. Stanisław Ignacy Witkiewicz w sposób świadomy wykorzystywał medium fotograficzne cytując kadry filmowe, własną sztukę, grając przed obiektywem.

 

Zadaniem słuchaczy II roku jest zacytowanie literatury, a konkretniej- mitologii greckiej i przełożenie jej na czasy współczesne komentując zastaną rzeczywistość. Ponieważ na jakiś czas słuchacze stają się niemalże rękodzielnikami, efekty naszej pracy będzie można obejrzeć dopiero w IV semestrze. Fotografia analogowa wymaga czasu i cierpliwości...

 

Ewa Martyniszyn - prowadząca zajęcia z wiedzy o fotografii