SKiBA Misja
Misja
Zmień rozmiar czcionki:

Misją Biblioteki jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji niezbędnej do osiągnięcia sukcesu kształcącej się młodzieży i kadry pedagogicznej, aktywne wspieranie procesów edukacyjnych i kulturalnych realizowanych w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, a w szczególności pomoc w pisaniu prac dyplomowych, przygotowaniu projektów animacyjnych, organizowanie praktyk zawodowych dla słuchaczy Wydziału Bibliotekarskiego i studentów innych uczelni.

Swoją misję Biblioteka realizuje poprzez:

  • zagwarantowanie czytelnikom bezproblemowego dostępu do zbiorów Biblioteki oraz globalnych zasobów informacyjnych;
  • gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami użytkowników i profilem kształcenia;
  • organizowanie warsztatu pracy dla każdej specjalizacji;
  • dbałość o rozwój kadry bibliotecznej poprzez doskonalenie, samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  • kreowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki poprzez jej promocję i współpracę ze środowiskiem lokalnym;
  • współpracę z innymi bibliotekami i organizacjami.

 

biblioteka 2011