SKiBA Kodeks etyczny
Kodeks etyczny
Zmień rozmiar czcionki:

Kodeks etyczny społeczności Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu

 

 

Preambuła

 

Animacja  to tchnienie rozbudzające duszę.


Zawód animatora jest powołaniem i pociąga za sobą określone zobowiązania.


Rola  animatora polega na umiejętnym wydobywaniu  ukrytych talentów, rozbudzaniu uśpionych  zdolności, dlatego powinien  on umieć słuchać, obserwować i rozumieć.

 

Animator nie może narzucać swojego  światopoglądu, nie może eksponować samego siebie, ani też manipulować osobami, z którymi pracuje.

 

Animator jest zaangażowany w życie społeczne i kulturalne, popiera demokrację,  która jest warunkiem sine qua non praktyki animacyjnej.

 

Bycie animatorem jest jednoznaczne z przestrzeganiem kodeksu etycznego, dbaniem o czystość języka, kierowaniem się w swoim działaniu dobrem innych, a nie jedynie  własnymi korzyściami.

 

Animatorem jest się przez cały czas, nie tylko w godzinach pracy i nie należy o tym zapominać.

 

My Słuchacze i Pracownicy Studium,

 

przeświadczeni o potrzebie  i pożytkach  budowania wspólnoty wolnych, tolerancyjnych, akceptujących się nawzajem ludzi, w której każda osoba jest niepowtarzalna, zdolna do rozwoju, której członkowie dzielą  się wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniami,  a  poprzez uprawę cnót wszelakich dążą do zrównoważonego rozwoju samego siebie i swojego otoczenia, zobowiązujemy się  do:

 

  • szacunku wzajemnego –  szanujemy pracę własną i drugiej osoby;
  • dojrzewania do   partnerstwa – powstające problemy  mamy odwagę rozwiązywać szczerze, w dialogu „twarzą w twarz”;
  • wymiany informacji – dzielimy się informacjami mającymi na celu rozwój artystyczny i intelektualny obu stron oraz jak najlepszą organizację wspólnej pracy;
  • wykazywania się aktywnością – bierzemy czynny udział  w działalności  Studium  oraz inicjatywach pozaszkolnych i szeroko pojmowanym życiu kulturalnym;
  • wywiązywania się z obowiązków – można na nas liczyć,  staramy się być  punktualni, solidnie  przygotowywać  się do zajęć, skrupulatnie wykonywać powierzone nam obowiązki;
  • dzielenia się uśmiechem i poczuciem humoru – nawet w najtrudniejszej sytuacji staramy się być dobrej myśli i dzielić się optymizmem z innymi;
  • dbania o dobrą kondycję psychofizyczną – swoimi zachowaniami i nawykami nie szkodzimy zdrowiu własnemu i naszego otoczenia;
  • przyznawania się do błędów – nie forsujemy własnej nieomylności i przyznajemy innym prawo do błędów i pomyłek.

 

Przyjęty  uchwałą  Rady  Pedagogicznej  Studium dnia 23  października 2007 r.