SKiBA Historia
Historia
Zmień rozmiar czcionki:

biblioteka 1998 sHistoria Biblioteki sięga 1960 r., kiedy nowo powstałe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie, z siedzibą przy Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, otrzymało księgozbiór (ok. 4000 woluminów) po zlikwidowanym Liceum Bibliotekarskim. Zbiory rozlokowano w salach wykładowych. W 1962 r. szkoła otrzymała etat na zatrudnienie bibliotekarza.

 

W 1964 r. Wydział Bibliotekarski został przeniesiony do gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Rynek 58, gdzie Biblioteka zajęła pomieszczenie o powierzchni ok. 26 m2.

 

W 1970 r. księgozbiór Biblioteki liczył 9500 woluminów. Zbiory uzupełniały prace dyplomowe absolwentów Studium, które były inwentaryzowane i katalogowane. Biblioteka prenumerowała wówczas 45 tytułów czasopism.

 

W 1975 r. Biblioteka została przeniesiona do nowego pomieszczenia (68 m2) przy ul. Niemcewicza 4 do sali nr 5. Kolejna przeprowadzka miała miejsce w 1985 r. do sali nr 6 (74 m2) i dopiero tutaj udało się wyodrębnić miejsce na czytelnię, ale w dalszym ciągu nie było warunków, aby czytelnicy mieli swobodny dostęp do zbiorów.

 

1 września 1984 r. Bibliotece został przyznany drugi etat. W 1988 r. rozpoczęły się prace nad komputeryzacją Biblioteki. Kolejny etap w historii Biblioteki rozpoczął się w 2009 r., kiedy została przeniesiona do budynku przy ul. Niemcewicza 2. Zajmuje obecnie dwa połączone ze sobą pomieszczenia: wypożyczalnię (50 m2) oraz czytelnię (55 m2). Po raz pierwszy możliwe było wprowadzenie wolnego dostępu do półek.