SKiBA Historia
Historia
Zmień rozmiar czcionki:

 

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury  i Bibliotekarzy we Wrocławiu

 

TRWANIE  i  ZMIANA

 

1960-2010

 


1959

 

  • Komisja Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej, na posiedzeniu 20 stycznia 1959 roku, w oparciu o analizę sytuacji   kadrowej na  terenie  województwa  wystąpiła do  Prezydium  WRN  z wnioskiem  o  utworzenie we  Wrocławiu studium na bazie  likwidowanego liceum  bibliotekarskiego;
  • 9  lutego Prezydium WRN wystosowało  list  w tej  sprawie  do Ministerstwa Kultury i  Sztuki;
  • w odpowiedzi  z dnia 19  czerwca ministerstwo ustosunkowało się pozytywnie do   prośby  prezydium WRN, ustaliło  otwarcie  studium  bibliotekarskiego w roku  szkolnym 1960/61, przesłało  plan  nauczania  i  sylwetkę  absolwenta oraz ustaliło  limit  przyjęć.

 

1960

 

  • Od dnia 1 marca funkcję organizatora, a następnie dyrektora Studium powierzono  mgr Aleksandrowi Kudelskiemu.
  • 1 września Studium  rozpoczęło działalność przejmując  majątek  ruchomy liceum  bibliotekarskiego i  jego  bibliotekę. Budynku  liceum  bibliotekarskiego  nie  udało się zatrzymać na potrzeby  szkoły. Siedziby  Studium udzieliła Biblioteka  Główna Wyższej  Szkoły  Ekonomicznej  we Wrocławiu, której  dyrektorem  był  Aleksander  Kudelski.

 

1961

 

  • 26 stycznia - zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki (z ważnością od 1 września 1960 roku)  o powołaniu  we Wrocławiu, pierwszego w Polsce, Studium  Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego

 

1962

 

  • 1  kwietnia  mgr  Aleksander Kudelski  rezygnuje ze  stanowiska  dyrektora, zastępuje go mgr Zofia Szymandera.
  • W roku  szkolnym 1962/1963 – zostaje  zorganizowany drugi wydział i Studium przyjmuje nazwę  Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie. Wydział  Kulturalno-Oświatowy  znalazł pomieszczenie   w Wojewódzkim Domu Kultury.

 

1964


Po  wygaśnięciu  umowy  z WSE Wydział Bibliotekarski wraz  z biblioteką  szkolną przenosi  się do Wojewódzkiej i Miejskiej  Biblioteki  Publicznej,  a administracja  do  pomieszczeń  dodatkowo  przydzielonych  przez  WDK.