71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

 

dr Agnieszka Łobocka

Dyplomowany nauczyciel – bibliotekarz

Starszy wykładowca w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr

Prowadzone zajęcia:

 • Rynek wydawniczy
 • Marketing animacji czytelnictwa

 

Publikacje:

 1. Biblioteka jako „trzecie miejsce”. W: Encyklopedia książki. T. 1, Eseje, A-J. Pod red. A. Żbikowskiej-Migoń i M. Skalskiej-Zlat. Wrocław 2017, s. 267–268.
 2. Biblioteka otwarta. W: Encyklopedia książki. T. 1, Eseje, A-J. Pod red. A. Żbikowskiej-Migoń i M. Skalskiej-Zlat. Wrocław 2017, s. 271–272.
 3. Biblioteki muzealne. W: Encyklopedia książki. T. 1, Eseje, A-J. Pod red. A. Żbikowskiej-Migoń i M. Skalskiej-Zlat. Wrocław 2017, s. 313–314.
 4. Biblioteki publiczne wobec potrzeb młodych odbiorców. W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie.  Pod red. M. Wojciechowskiej. Warszawa 2015, s. 92–101.
 5. Koncepcja biblioteki jako „trzeciego miejsca” w kontekście osób starszych. „Zarządzanie Biblioteką” 2013, nr, s. 43–50.
 6. Centra informacji i galerie – współczesne tendencje organizacji przestrzeni publicznej w bibliotekach polskich. W: Fizyczna przestrzeń biblioteki. Pod red. M. Wojciechowskiej. Gdańsk 2013, s. 53–64.
 7. Zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa a zawód bibliotekarza. W: Koncepcje organizacyjne bibliotek. Pod red. M. Wojciechowskiej. Gdańsk 2012, s. 5–16.
 8. Współpraca biblioteki ze środowiskiem szkolnym na przykładzie Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. W: Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym. Pod red. M. Wojciechowskiej. Gdańsk  2011, s. 253–262.
 9. Encyklopedie specjalne i słowniki rzeczowe w pracy badacza sztuki książki. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” 2010, s. 107–122.
 10. Bibliografia jako element warsztatu informacyjnego badacza sztuki książki. „Z badań nad księgozbiorami historycznymi” T. 3 2009, s. 87–100. 

Projekty:

Imprezy czytelnicze:

 • Bookcrosing w Skibie 2017
 • Urodziny Kubusia Puchatka 2017
 • Święta z Mikołajkiem 2017
 • Randa w ciemno… z książką 2017
 • Co się czyta w Skibie 2012
 • Skiba Wiosną… z Książką 2010

Wystawy:

 • Kobieta w malarstwie; Z książką w tytule w ramach „Roztańczonego Dnia Praw Kobiet” 2011 SKiBA

Obszary zainteresowań:

Nowoczesne metody zarządzania biblioteką, sytuacje lektury w literaturze pięknej i w filmie fabularnym, sztuka książki, etyka w zawodzie bibliotekarza.

Udział w gremiach:

 • Senator Uniwersytetu Wrocławskiego –  kadencja 2012–2016;

– kadencja 2016–2020 – przewodnicząca Komisji skrutacyjnej

 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne – kadencja 2011–2015 – sekretarz

– kadencja 2015–2019 – skarbnik

 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – kadencja 2009–2013 – członek Zarządu Okręgu Dolnośląskiego

– kadencja 2017–2021 – sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego; sekretarz Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgu Dolnośląskiego;
członek Komisji ds. nagród

 

Facebook
YouTube
Instagram