SKiBA Aktualności Aktualności NOWA SZKOŁA!!!!!
NOWA SZKOŁA!!!!!
Zmień rozmiar czcionki:

Na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Policealnego Studium Animatorów Kultury "SKiBA" we Wrocławiu

oraz Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Animatorów Kultury we Wrocławiu (Dz.Urz. MKiDN z dnia 12 lipca 2017 r, poz. 46 i 47)


w roku szkolnym 2017/2018, z dniem 1 września 2017 r., rozpoczyna działalność dydaktyczną:

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA" we Wrocławiu

kształcące w zawodach:

1) animator czytelnictwa;

2) animator działań arteterapeutycznych;

3) animator działań filmowych;

4) animator działań pantomimicznych;

5) animator działań teatralnych;

6) animator tańca.


 Więcej:

http://www.skiba.edu.pl/rekrutacja.html

http://szkolaanimacji.pl/