71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

VI Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego i Współczesnego
SKIBA DANCE
Wrocław 2020

REGULAMIN | KARTA ZGŁOSZENIA | PROGRAM TURNIEJU

ORGANIZATOR:

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

www.skiba.edu.pl, e-mail: sekretariat.sluchacze@skiba.edu.pl

TERMIN:

16.05.2020 r. (sobota)

MIEJSCE:

Sala Widowiskowa

Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu
50-238 Wrocław, ul. Niemcewicza 2

CEL TURNIEJU:

popularyzacja różnych stylów i technik tanecznych,
konfrontacja umiejętności uczestników,
kształtowanie charakteru młodych ludzi poprzez wdrażanie w rywalizację fair play,
upowszechnianie atrakcyjnych form aktywności fizycznej wśród młodzieży,
integracja środowiska osób i grup zaangażowanych w rozwój talentów tanecznych.
KATEGORIE WIEKOWE:

– od 15 – do 30 lat,

– powyżej 30 lat,

– o przynależności do danej kategorii mini formacji i formacji decyduje wiek 80% składu zespołu.

KATEGORIE TANECZNE:

– duety (2 osoby), mini formacje ( 3 – 7 osób), formacje (od 8 osób),

– disco dance, street dance (hip hop, house, dancehall, locking, popping) show dance, taniec współczesny, inne formy tańca.

Podziel się:
Facebook
YouTube
Instagram